Razpis je namenjen povezovanju partnerjev v kratke verige od pridelave do potrošnika.  Razpisna sredstva krijejo vse upravičene stroške do višine 100.000€, veriga mora delovati v prihodnje. Zainteresirane bi lahko bile pašne skupnosti s proizvodnjo mlečnih izdelkov, zelenjadarji, sadjarji, in še kdo. Več informacij: Vito Komac, podpredsednik ZPASS.

Več o razpisu:

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1323