V petek 8. novembra so se predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za finance, Ministrstva za pravosodje, Službe vlade za zakonodajo, Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije sestali pri Agrarni skupnosti Divača. Agrarne skupnosti so namreč zaradi neustrezne zakonodaje pri svojem delovanju praktično ohromljene. Na sestanku so člani agrarnih skupnosti izpostavili predvsem probleme s področja davčne obravnave agrarnih skupnosti, zemljiške knjige, kandidiranja na razpise programa razvoja podeželja in delovanja sodišč pri dednih postopkih. Imamo pa tudi agrarne skupnosti, ki jim premoženje ni bilo nacionalizirano, zato se ne morejo ponovno vzpostaviti. Udeleženci sestanka so se na sestanku poenotili, da gre v primeru agrarnih skupnosti za posebno lastnino, zato morajo biti agrarne skupnosti temu primerno obravnavane v zakonodaji. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v ta namen ustanovilo delovno skupino sestavljeno iz predstavnikov vseh ustanov udeleženk sestanka. Izhodišča za pripravo nove zakonodaje naj bi bila pripravljena v roku 2 mesecev.

Poglej PDF –> Članek iz PN o delovnem sestanku ZPASS, MKGP, MF, MP, SVZ in KGZS 8.11.2019

Poglej PDF –> Petra Mezinec o delovnem sestanku ZPASS, MKGP, MF, MP, SVZ in KGZS 8.11.2019