Na pobudo poslanske skupine Državljanske liste so se 11.7.  predstavniki UO ZPASS ob udeležbi predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo in okolje sestali z vodjem poslanske skupine DS g. Branisljem in njegovimi sodelavci. Poslanska skupina DS je želela predlagati dopolnitev še veljavnega zakona o AS v 11. členu in sicer, da bi se po želji lahko AS preoblikovale v gospodarske družbe. Spremembo so želeli izpeljati po hitrem postopku, vendar so na podlagi argumentacije ZPASS in MKO pristali, da delovna skupina, ki se ukvarja z novim sistemskim, zelo zahtevnim zakonom o AS, ta predlog DL prouči in ga po možnosti vključi čim bolj celovito v osnutek novega zakona, ki bo septembra verjetno že nared za javno obravnavo.