Razširjena delovne skupina na MKO si ob našem tesnem sodelovanju prizadeva kreirati sistemski zakon, ki bo uredil skoraj vse, kar je potrebno za obstoj in razvoj slovenskih AS. Sestanki in usklajevanja so skoraj vsak teden, gradivo raste, se čisti in dobiva podobo za prvo obravnavo. Naše želje in potrebe so v kar največji meri zajete. Obstajao seveda še manjša razhajanja, za katere pa menimo, da jih bomo lahko ustrezno rešili. Prvo interno branje se pričakuje sredi septembra, kar je v skladu s pričakovanji vseh strani.