III. Javni razpis za ukrep 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe na področju novih izzivov

V ukrepu so na voljo subvencije v skupni višini 5 mil.€., rok za oddajo vlog je 15.5.2013

Več infromacij: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1069

Za morebitne sugestije lahko pokličete našega člana UO in podpredsednika ZPASS, Vita Komaca, 040 346 985