Razpis je namenjen kmetom, s.p.-jem, podjetjem in zadrugam (spet nepravično do agrarnih skupnosti!). Višina sredstev: 6 mil. €. Vstopna velikost za vlogo: žaga s 10.000m3 kapacitete. Ostali pogoji: predvsem vsaj 40% zagotovljene surovine.

Rok za oddajo vlog: 27.11.2013.

Več na spletni strnai ministrstva za kmetijstvo in okolje.