Vljudno vas vabimo na IV. redno skupščino »Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije«, ki bo v soboto, 28. marca 2015 v Čebelarskem domu v Lukovici.

Program:

9.00 -10.00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

10.00 –IV SKUPŠČINA ZPASS, DNEVNI RED

  1. Izvolitev predsedstva in delovnih teles;
  2. Pozdravi gostov;
  3. Potrditev zapisnika III redne skupščine;
  4. Poročila o delu, Finančno poročilo, Poročilo nadzornega odbora ter Poročilo častnega razsodišča;
  5. Sprejem novih članov;
  6. Program dela 2015, Finančni plan 2015;
  7. Določitev članarine za leto 2015;
  8. Razno

Skupščini sledita predavanje in predstavitev :

  • »Pravni položaj agrarnih skupnosti« (izsledki magistrske naloge), mag. Vesna Ravnik Koprivec;
  • »Zakon o agrarnih skupnosti« (predlog MKGP v medresorskem usklajevanju), Andrej Hafner, MKGP.

Člane ZPASS in ostale udeležence, prosimo, da se prijavijo udeležbo na skupščini do srede 25.3.2015 na elektronski pošti: info@agrarne.si . Več informacij ter gradivo bo objavljeno na spletni strani www.agrarne.si oz. posredovano na elektronske naslove.

ZPASS namerava organizacijo skupščine ter predstavitve pokriti s pomočjo kotizacije udeležencev v višini 10 €. Zaželeno je, da slednjo udeleženci poravnajo pred skupščino na TRR: SI56 1010 0005 0813 542 kot sklic navedete davčno številko vaše agrarne skupnosti. Kotizacija vključuje pogostitev in organizacijo dogodka. Prosimo vas, da to obvestilo razširite tudi med ostale agrarne skupnosti in jih povabite, da sodelujejo na naši skupščini!