V torek, 7. Julija 2020, je v Bohinjski Bistrici potekalo drugo srečanje Skupine za spremljanje agrarnih skupnosti, ki so ga gostili predstavniki agrarnih skupnosti Bohinjska Bistrica, Bohinjska Češnjica, Stara Fužina – Studor in Savica, župan Bohinjske Bistrice Jože Sodja in kmetijski svetovalec KGZS za območje Bohinja Dušan Jović.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je poleg Delovne skupine za pripravo rešitev s področja davčne in zemljiškoknjižne problematike agrarnih skupnosti konec lanskega leta imenovala tudi Skupino za spremljanje agrarnih skupnosti. Naloge skupine so spremljanje agrarnih skupnosti, analiza potencialov in vloge agrarnih skupnosti ter določitev izhodišč za nadaljnji razvoj agrarnih skupnosti v Sloveniji. Člani skupine so predstavniki ZPASS (2x), zamejskih jusov, AS za Notranjsko, AS za Primorsko, Biotehniške fakultete, Vrhovnega sodišče RS, Službe vlade RS za zakonodajo, Ministrstva za pravosodje, KGZS, Andragoškega inštituta RS in MKGP (2x). Predsednica je dr. Nevenka Bogataj.

Srečanje je potekalo v dveh delih: na terenskem ogledu so udeleženci spoznali, kako agrarne skupnosti delujejo v praksi ter s kakšnimi težavami se srečujejo ob gospodarjenju s svojimi zemljišči v alpskem prostoru. V prostorih občine Bohinjska Bistrica pa se je razvila razprava, ki jo je otvoril župan Jože Sodja. Pozdravil je Skupino in njena prizadevanja za olajšanje pogojev delovanja agrarnih skupnosti, s katerimi dobro sodeluje, zato težave tudi pozna.

Člani so na srečanju potrdili zaključke prvega srečanja in razpravljali o možnih rešitvah številnih izzivov, izboljšavah pogojev delovanja. Enotni so si bili v ugotovitvi, da je posebnost agrarnih skupnosti povezava z zemljo in teritorijem, zaradi česar se je skupno upravljanje v daljni preteklosti sploh razvilo. Na apnenih tleh Alp, Notranjske in Krasa je gospodarjenje posebej zahtevno zaradi pomanjkanja vode, dodatno pa v Alpah tudi zaradi strmin, kar smo lahko ob pogledu na pobočja ob jezeru nazorno spoznali. V Bohinju je torej poleg specifičnih izzivov kmetovanju dodatna težava usklajevanje z zahtevami varovanja narave, ker je večina zemljišč agrarnih skupnosti v območju Triglavskega narodnega parka. Na srečanju so nastali tudi predlogi za novelo zakona o agrarnih skupnostih.