Prizadevanja ZPASS za enakopravnost in pravice AS glede na ostale subjekte v kmetijstvu in gozdarstvu so pokazala prve rezultate. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo v okviru PRP iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti
kmetijskim in gozdarskim proizvodom za kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne in pašne skupnosti za leto 2013. Sedstev je 4 mil. €, od tega za primarno obdelavo lesa 1 mil.€.  Rok za oddajo 3.4.2013.

Če imate uresničljivo idejo in potrebujete pomoč pri pripravi vloge, nas pokličite! 040 346 985

Več: http://www.mko.gov.si/si/javne_objav