Vse tri okrogle mize, na katerih je Ministrvo za kmetijstvo in okolje predstavilo izhodišča za novi sistemski zakon o agrarnih skupnostih, so bile dobro obiskane, skupaj se jih je udeležilo blizu 400 predstavnikov slovenskih agrarnih skupnosti. Obisk bi bil še večji, če bi organizirali še taka dogodka v Podravju in v JV Sloveniji.

Predstavniki ministrstva so se seznanili s pomisleki in problemi, ki morda še niso bili dobro zajeti v predstavljenem gradivu in obljubili, da jih bodo v čim večji meri upoštevali. Dodatno gradivo bo ZPASS posredoval na osnovi stotine izpolnjenih vprašalnikov, ki so pustili udeleženci.

Mediji so nas spremljali na vseh treh dogodkih in objektivno in obsežno poročali o problematiki.

Oglejte si:

http://www.youtube.com/watch?v=efM0wqZXB9g
http://www.youtube.com/watch?v=t2M1ZCbfxzI