Med 300 in 400 udeležencev je prišlo v seriji šestih “četrtkovih večerov” v januarju in februarju  poslušati predstavitve Zakona o agrarnih skupnosti ter o problematiki agrarnih skupnosti aktivno razpravljati. ZPASS je ponovno uspelo skupaj s sodelujočima partnerjema (KGZS ter MKGP) aktivirati izjemno veliko število AS.

Na  tem mestu podajamo nekaj poudarkov, ki smo jih imeli možnost slišati na predstavitvi ZAgrS:

  • ZAgrS velja le za AS, ki se bodo prostovoljno ob 51 % soglasju “zemlje” – članstva s urejenim dedovanjem na občnem zboru ob prisotnosti notarja ali upravnega delavca odločile, da se registrirajo po določbah ZAgrS,
  • MKGP še ni uspel s vzpostavitvijo centralnega registra ter sprejetja pravilnika za upravne enote tako, da trenutno registracija še ni mogoča,
  • agrarne skupnosti, ki se za preoblikovanje ne bodo določile bodo delovale kot solastniške skupnosti po določbah ZPVAS pri čemer ZAgrS v svojem 63. členu v sedmih letih (v letu 2022) preklicuje veljavnost 11. člena ZPVAS – člena, ki ureja izkoriščanje nepremičnin v lasti članov AS,
  • ZPASS bo za člane ZPASS pripravilo na občnem zboru delavnico z namenom priprave statuta AS podoločbah ZAgrS
  • KGZS, ZPASS in MKGP pripravljajo “Priročnik za registracijo agrarne skupnosti a.s.”

Ljubljana, Kobarid, Dovje, Ptuj, Hrpelje in Novo mesto različne lokacije, različne AS ampak na žalost še veliko skupnih težav, ki izhajajo iz “izvirnega greha” narejenega leta 1994 z nepremišljenim načinom vrnitve premoženja.

Novo sprejeti zakon za nazaj ničesar ne spreminja in ne popravlja ampak je s tem zakonom potegnjena črta med agrarnimi skupnostmi po ZPVAS ter agrarnimi skupnostmi po ZAgrS.

Za “stare” in “nove” agrarne skupnosti pa je še vedno mesto v Združenju predstavnikov agrarnih skupnostmi vabljeni, da se nam pridružite pristopna izjava !

Predavanje:

predstavitev_MKGP_ZAgrS