Vljudno vas vabim na V. redno skupščino »Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije«, ki bo v soboto, 2. aprila 2016 v Čebelarskem domu v Lukovici.

Program:

8.30 -9.30   REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

9:30 –          ZAČETEK V SKUPŠČINA ZPASS,

DNEVNI RED

 1. Izvolitev predsedstva in delovnih teles;
 2. Pozdravi gostov;
 3. Potrditev zapisnika IV redne skupščine (gradivo);
 4. Poročila o delu gradivo , Finančno poročilo, Poročilo nadzornega odbora ter Poročilo častnega razsodišča;
 5. Sprejem novih ter izbris članov neplačnikov članarine gradivo ;
 6. Volitve organov ZPASS gradivo;
 7. Program dela 2016 gradivo , Finančni plan 2016;
 8. Določitev članarine za leto 2016;
 9. Spremembe statuta ZPASS gradivo ;
 10. Razno

Skupščini sledi delavnica »Temeljni akt agrarne skupnosti a.s. in ZAgrS «

Program delavnice:

 • »Zakon o agrarnih skupnosti«, Andrej Hafner, MKGP);
 • »Temeljni akt agrarne skupnosti a.s. (Damijan Pobega, Tine Premrl, ZPASS);
 • »Priročnik za uporabo Zakona o agrarnih skupnostih« (Gašper Cerar, KGZS).

Člane ZPASS in ostale udeležence, prosimo, da prijavijo udeležbo na skupščini do srede 31.3.2016 na elektronski pošti: info@agrarne.si. V kolikor ste na ta dan zadržani UO predlaga, da za sodelovanje na skupščini pooblastite nekoga drugega iz vaše AS oz. nekoga izmed članov ZPASS.

Glede na zakonske spremembe pri gotovinskem poslovanju UO ZPASS člane poziva, da predhodno do 31.3.2016 če je le mogoče na TRR: SI56 1010 0005 0813 542 nakažejo akontacijo članarine za 2016 v višini 50 € ter kotizacijo za udeležbo na skupščini ter delavnici v višini 10 €/udeleženca, kot sklic navedete davčno številko vaše agrarne skupnosti. Prosimo vas, da to obvestilo razširite tudi med ostale agrarne skupnosti in jih povabite, da sodelujejo na naši skupščini! Več informacij ter gradivo za skupščino bo objavljeno na spletni strani www.agrarne.si oz. posredovano na elektronske naslove.

Do takrat, lep pozdrav!

Damijan Pobega

Predsednik ZPASS