Spoštovani člani ZPASS in agrarnih skupnosti!

Po dvoletnem premoru ZPASS za člane AS organizira strokovno ekskurzijo. Tokrat bodo gostitelji ekskurzije Agrarne skupnosti s Krasa in Istre.    

Ekskurzija bo v soboto, 17. septembra 2022. En avtobus bo štartal iz Rateč (za Gorenjce in ostali del Slovenije) ob 6:50 . Na avtobus se lahko vstopi v Ratečah, AP Dovje, Lescah (Lidl), Jesenicah, Kranju (Mercator Primskovo), Ljubljani (parkirišče Dolgi most), Lomu (Logatec) in Postojni. Ostali udeleženci (Kras, Istra, Goriška) se bodo ekskurziji lahko pridružili v Divači na parkirišču ob OC Risnik, kjer bodo vstopili na enega od avtobusov. V primeru večjega števila udeležencev bo za goriško smer (predvidena relacija Bovec, Nova Gorica, Ajdovščina, Divača) in koprsko smer (relacija Bertoki, Stepani, Kozina, Divača) prav tako organiziran avtobusni prevoz.    

PREDVIDEN POTEK STROKOVNE EKSKURZIJE:

  • Ob 9:30 prihod na parkirišče ob OC Risnik, pogostitev, predstavitev AS Divača in ogled raziskovalnih ploskev Mlake;
  • Ob 11:00 voden ogled Divaške jame;
  • Ob 13:00 kosilo v gostilni Malovec v Divači;
  • Ob 15:00 ogled parkirišča in požarišča v AS Osp in pokušnja ekoloških vin;
  • Ob 15:40 ogled deponije Bekovec in doma AS Rožar;
  • Ob 16:45 ogled cerkve Sv. Trojice in zbirke orožja v Hrastovljah;
  • Ob 17:50 predstavitev AS Hrastovlje in kmetije Trček s poskušnjo istrskih mesnin in vin;
  • Ob 19:50 odhod domov s parkirišča ob OC Risnik.

 

Na ekskurzijo so vabljeni člani agrarnih skupnosti skupaj z družinskimi člani. Strošek izvedbe ekskurzije na člana je 40 EUR po osebi, razliko do polne cene bo krila ZPASS.  Plačilo prispevka se bo pobiralo na avtobusu.

Zaradi organizacije ekskurzije, še zlasti prevoza, vas prosimo, da se predhodno prijavite elektronsko na  info@agrarne.si  oz. na GSM 051 344 880. Pri prijavi navedite:

Ime in priimek:

Agrarno skupnost:

GSM kontakt:

E-mail:

Postaja na kateri bi želeli vstopili na avtobus (končne lokacije bomo uskladili glede na udeležbo):

 

Rok prijave je do petka 23. septembra 2022.  PROSIMO ZA ČIM PREJŠNO PRIJAVO.

 

Lep pozdrav,

Damijan Pobega, predsednik ZPASS