Spoštovani člani agrarnih skupnosti, vljudno vabljeni na XI. redno skupščino »Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije«, ki bo v soboto, 1. aprila 2023, v Čebelarskem domu v Lukovici, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica

Program:
8.30-9.00 Registracija udeležencev
9:00 Začetek skupščine

DNEVNI RED
1. Otvoritev skupščine;
2. Pozdravi gostov;
3. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja, overovateljev zapisnika in volilne
komisije;
4. Pregled Zapisnika X. redne skupščine;
5 . Poročilo o delu, Finančno poročilo, Poročilo NO in Poročilo častnega razsodišča za leto 2022;
6. Program dela in finančni načrt za leto 2023;
7. Določitev članarine za leto 2023;
8. Volitve nadomestnega člana NO;
9. Razno.

Vabilo najdete na tej povezavi.