ZAPISNIK

11. seje upravnega odbora ZPASS v razširjeni sestavi s člani nadzornega odbora in častnega
razsodišča, ki je bila v četrtek, 28.2.2019 ob 17.00 uri v Ljubljani v prostorih Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije.

Prisotni člani: Leopold Lamut, Damijan Pobega, Zmago Barič, Silvester Sikošek, Marko
Kuhar, Boris Drešček, Edvard Vičič, Egon Rebec, Marij Cah, Irena Frankovič, Dušan
Mesner, Darko Rosič, Benjamin Vindiš ( pri 1. in 2. točki ) in Bojan Tavčar.
Odsotni člani: Ivan Dolenc, Janko Rebernik, Vito Komac, Jože Brudar in Slavko Rabič

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 11. redne seje UO ZPASS,
2. Priprava nove spletne strani (predstavitev možnega izdelovalca),
3. Potrditev zapisnika 10. redne seje in 1. izredne seje UO ZPASS,
4. Organizacija redne letne skupščine ZPASS v letu 2019,
5. Določitev vsebin za sestanek z ministrico dr. Pivčevo,
6. Sprejem novih članov,
7. Razno

Klikni tukaj –> Odpri celoten PDF dokument