ZAPISNIK12. redne seje upravnega odbora ZPASS v razširjeni sestavi s člani nadzornega odbora inčastnega razsodišča, ki je bila v torek, 19. 3. 2019 ob 17.00 uri v Ljubljani v prostorihKmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Prisotni člani UO: Damijan Pobega, Jože Brudar, Leopold Lamut, Edvard Vičič, ZmagoBarič, Marko Kuhar, Egon Rebec. Ivan Dolenc, Irena Frankovič, Janko Rebernik in SlavkoRabič.Prisotni člani NO: Silvester Sikošek, Dušan Mesner in Boris Drešček.Prisotni člani ČR: Marij Cah.Odsotni člani: Bojan Tavčar (opr.), Darko Rosič (opr.) in Vito Komac.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

  1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 12. redne seje UO ZPASS,
  2. Potrditev zapisnika 11. redne seje UO ZPASS,
  3. Priprava na letno skupščino ZPASS v letu 2019 (poročilo o delu ZPASS v letu 2018,finančno poročilo ZPASS za leto 2018, program dela ZPASS za 2019, izbris članovZPASS),
  4. Priprava nove spletne strani,
  5. Razno.

Klikni tukaj –> Odpri celoten PDF dokument