ZAPISNIK

16. redne seje upravnega odbora ZPASS v razširjeni sestavi s člani nadzornega odbora in častnega razsodišča, ki je bila v četrtek, 1. 7. 2021 ob 18:30 uri v Divači v prostorih Ivana Dolenca, člana UO.

Prisotni člani UO: Damijan Pobega, Jože Brudar, Leopold Lamut, Zmago Barič, Marko Kuhar, Egon Rebec, Ivan Dolenc, Irena Frankovič, Janko Rebernik in Slavko Rabič.

Prisotni člani NO: Silvester Sikošek in Boris Drešček.

Prisotni člani ČR:  Marij Cah, Darko Rosič in  Bojan Tavčar.

Odsotni člani: Edvard Vičič (opr.), Dušan Mesner (opr.) in  Vito Komac (opr.).

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

  1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 16. redne seje UO ZPASS,
  2. Potrditev zapisnika 15. redne seje UO ZPASS,
  3. Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnosti,
  4. Dogovor glede letne skupščine 2021,
  5. Razno

Predsednik pozdravi navzoče in povpraša o dnevnem redu. Zraven še poudari, da je glavna tema seje priprava na redno letno skupščino, ki je volilna, ter priprava pripomb na Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih.

Klikni tukaj –> Odpri celoten PDF dokument