Zapisnik 17. redne seje upravnega odbora ZPASS v razširjeni sestavi s člani nadzornega odbora in častnega razsodišča, ki je bila v sredo, 25. 8. 2021 ob 17:00 uri, v Ljubljani, v prostorih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodinjska 6, 1000 Ljubljana.

Prisotni člani UO: Damijan Pobega, Leopold Lamut, Zmago Barič, Marko Kuhar, Egon Rebec in Ivan Dolenc.

Prisotni člani NO: Silvester Sikošek in Boris Drešček.

Prisotni člani ČR:  Marij Cah in Darko Rosič.

Odsotni člani: Jože Brudar (opr.), Edvard Vičič (opr.), Dušan Mesner (opr.), Janko Rebernik (opr.), Slavko Rabič (opr.), Bojan Tavčar (opr.) in  Vito Komac (opr.).

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

  1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 17. redne seje UO ZPASS,
  2. Potrditev zapisnika 16. redne seje UO ZPASS,
  3. Priprava na redno letno skupščino ZPASS
  4. Sprejem Poročil dela ZPASS za leti 2019 in 2020,
  5. Sprejem Finančnih poročil za leti 2019 in 2020,
  6. Sprejem Programov dela ZPASS za leti 2020 in 2021,
  7. Kandidatne liste za volitve v organe ZPASS,
  8. Razno

Zapisnik najdete na tej povezavi.