Zapisnik 2.redne seje upravnega odbora ZPASS v razširjeni sestavi s člani nadzornega odbora in častnega razsodišča, ki je bila v ponedeljek, 30. 5. 2022 ob 17:00 uri, v Ljubljani, v prostorih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodinjska 6, 1000 Ljubljana.

Prisotni člani UO: Damijan Pobega, Leopold Lamut, Dušan Škrlj, Edvard Vičič, Slavko Rabič, Jože Pezdirc, Tomaž Bregant, Darko Rosič, Janez Smole in Egon Rebec.

Prisotni člani NO: Silvester Sikošek, Dušan Mesner in Boris Drešček.

Prisotni člani ČR:  Bojan Tavčar.

Odsotni člani: Marij Cah (opr.), Ivan Dolenc (opr.), Marko Kuhar (opr.) in  Dušan Čopi.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

 

  1. Potrditev zapisnika 1. redne seje UO ZPASS,
  2. Priprava na redno letno skupščino ZPASS:
  • sprejem Poročila dela ZPASS za leto 2021,
  • sprejem Finančnega poročila za leto 2021,
  • sprejem Programa dela ZPASS za leto 2022,
  • določitev dnevnega reda skupščine,
  • določitev kraja in datuma skupščine,
  1. Razno

Zapisnik najdete na tej povezavi.