Zapisnik 3. redne seje upravnega odbora ZPASS v razširjeni sestavi s člani nadzornega odbora in častnega razsodišča, ki je bila v ponedeljek, 14. 12. 2022 ob 17:30 uri, v Ljubljani, v prostorih Gostilne Čad.

Prisotni člani UO: Damijan Pobega, Ivan Dolenc, Leopold Lamut, Marko Kuhar, Edvard Vičič, Slavko Rabič, Jože Pezdirc, Tomaž Bregant, Janez Smole in Egon Rebec.
Prisotni člani NO: Silvester Sikošek.
Prisotni člani ČR: Bojan Tavčar.
Odsotni člani: Dušan Škrlj (opr.), Marij Cah, Boris Drešček (opr.), Dušan Mesner, Darko Rosič (opr.) in Dušan Čopi (opr.).
Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 3. redne seje UO ZPASS,
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje UO ZPASS,
3. Poročilo o strokovni ekskurziji ZPASS na Kras in v Istro,
4. Informacije o srečanju s kmetijsko ministrico in delovno skupino za spremljanje delovanja agrarnih skupnosti,
5. Okvirni program dela ZPASS v letu 2023,
6. Sprejem novih članov,
7. Razno.

Zapisnik najdete na tej povezavi.