ZAPISNIK

  1. redne seje upravnega odbora ZPASS v razširjeni sestavi s člani nadzornega odbora in častnega razsodišča, ki je bila v četrtek, 6. 07. 2023 ob 17:00 uri, v Ljubljani, v prostorih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenija.

 

Prisotni člani UO: Damijan Pobega, Leopold Lamut, Marko Kuhar, Edvard Vičič, Ivan Dolenc, Dušan Škrlj, Tomaž Bregant, Jože Pezdirc, Janez Smole in Egon Rebec.

Prisotni člani NO: Demeter Sadnikar.

Prisotni člani ČR: Marij Cah.

Odsotni člani: Slavko Rabič (opr.), Boris Drešček (opr.), Darko Rosič (opr.), Dušan Čopi (opr.), Bojan Tavčar, (opr.) in Silvester Sikošek (opr.).

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

  1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 5. redne seje UO ZPASS,
  2. Potrditev zapisnika 4. redne seje UO ZPASS,
  3. Predstavitev redne skupščine ZPASS,
  4. Strokovna ekskurzija v letu 2023,
  5. Razno

Zapisnik najdete na tej povezavi.