X. REDNE LETNE SKUPŠČINE ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE (ZPASS), ki je bila v Čebelarskem centru na Brdu pri Lukovici, dne 18. 6. 2022 z začetkom ob 9:00 uri.

DNEVNI RED

  1. Otvoritev skupščine;
  2. Pozdravi gostov;
  3. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in overovateljev zapisnika;
  4. Pregled Zapisnika IX. redne skupščine;
  5. Poročilo o  delu, Finančno poročilo, Poročilo NO in Poročilo častnega razsodišča za leto 2021;  
  6. Program dela in Finančni načrt za leto 2022;
  7. Določitev članarine za leto 2022;
  8. Razno

Zapisnik najdete na tej povezavi.