ZAPISNIK

  1. REDNE LETNE SKUPŠČINE ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE (ZPASS), ki je bila v Čebelarskem centru na Brdu pri Lukovici, dne 1. 4. 2023, z začetkom ob 9:00 uri.

 

DNEVNI RED

  1. Otvoritev skupščine;
  2. Pozdravi gostov;
  3. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in overovateljev zapisnika;
  4. Pregled Zapisnika X. redne skupščine;
  5. Poročilo o  delu, Finančno poročilo, Poročilo NO in Poročilo častnega razsodišča za leto 2022;  
  6. Program dela in Finančni načrt za leto 2023;
  7. Določitev članarine za leto 2023;
  8. Volitve nadomestnega člana NO;
  9. Razno

Zapisnik najdete na tej povezavi.