ZPASS je za otvoritveni dan, 24.8.2013, kmetijskega sejma Agra predstavilo žgočo problematiko, na katero že dolgo opozarja. Žal pri tem še nismo našli posluha pri oblasteh, prizadeti lastniki gozdov pa se z ugotovitvami strinjajo. V sliki in besede, še več, na primerih objedenih mladih dreves in dokazanih sušni škodi na presekih številnih debel smo prepričljivo dokazali, da je škoda po divjadi večja, kot jo želijo priznati tako Lovska zveza Slovenije kot Zavod za gozdove Slovenije. Objedenost mladik zaradi preštevilne divjadi je zaskrbljujoča. Kot enega od dokazov smo pokazali mejo med ograjenim in neograjenim gozdom in razlika je nepredstavljiva. Objedeno ali celo večkrat objedene mladike se nikakor ne morejo razviti v drevesa in so le nekaki grmičasti »bonsaji« jesena, javorja, gabra,…Tako objedeno mladje in poškodovan gozd velikokrat postane tudi žarišče bolezni, kar še bolj zmanjša prirastek in kvaliteto lesa. V suši, kot je letošnja, se visoka divjad predvsem prehranjuje z drevesnim listjem in mladim lubjem, vse na škodo nas,  lastnikov gozdov, kjer se nikogaršnja divjad pase.

V Združenje glede škode po divjadi predlagamo:

–    vzpostavljanje ravnotežja v gozdu in s tem omogočiti naraven razvoj gozda

–          drastično zmanjšanje staleža divjadi po predhodnem neodvisnem inventariziranjem divjadi, torej povečan odstrel

–          ograjevanje kmetijskih površin s participacijo stroškov lovskih družin

–          čiščenje robnih gozdnih površin in posledični odmik obdelovalnih površin od gozdnega roba

–          ureditev krmišč globlje v gozdu in odstranitev prež s krmišči in krmne njive

–          nadaljnje postopki naj preidejo pod okrilje MKO s sodelovanjem interesnih združenj (KGZS, ZLG, ZPASS) ter strokovnih in znanstvenih inštitucij (ZGS, GIS in BF)

 

Glede suše in s tem povzročene škode pa ugotavljamo, da se prirast v sušnih letih na škodo lastnika gozda lahko zmanjša tudi na polovico. V ZPASS predlagamo:

–          resno ocenitev vsakoletne škode (za zadnjih 10 let)

–          zmanjšanje davka na KD za vse gozdne lastnike v sorazmerju z ocenjeno škodo.